blog image

LMHT: RIOT CÔNG BỐ GIÁ RP MỚI Ở MÁY CHỦ VIỆT NAM, CỘNG ĐỒNG THỞ PHÀO VÌ KHÔNG QUÁ CHÊNH LỆCH!

Để đảm bảo cơ cấu về giá được nhất quán, mới đây Riot đã thông báo chính thức về việc điểu chỉnh giá trị RP ở máy chủ Việt Nam bởi có sự khác biệt trong giá cả các vật phẩm giữa khu vực thuộc Garena so với phần còn lại. Riot cho biết, hiện tại giá trị RP của các vật phẩm ở các khu vực và giá những vật phẩm có cùng độ hiếm cũng không nhất quán. Để giải quyết vấn đề này, cửa hàng sẽ được tái cấu trúc, đồng thời giá vật phẩm sẽ được điều chỉnh để chuẩn hóa với những khu vực khác. Điều này khiến giá skin, linh thú và các vật phẩm khác có thể tăng hoặc giảm. Một số ví dụ tiêu biểu sau khi điều chỉnh:

1 Trang phục Huyền thoại:

  • Trên máy chủ Garena: 599RP (11,30 USD = 265,550 VNĐ)
  • Trên máy chủ Riot: 1820RP (7,28 USD = 171,080 VNĐ)

1 Trang phục Sử thi:

  • Trên máy chủ Garena: 290RP (5,47 USD = 128,545 VNĐ)
  • Trên máy chủ Riot: 1350RP (5,40 USD = 126,900 VNĐ)

1 Đa sắc:

  • Trên máy chủ Garena: 20RP (0,38 USD = 8,930 VNĐ)
  • Trên máy chủ Riot: 290RP (1,16 USD = 27,260 VNĐ)

1 Trứng linh thú:

  • Trên máy chủ Garena: 99RP (1,87 USD = 43,945 VNĐ)
  • Trên máy chủ Riot: 490RP (1,96 USD = 46,060 VNĐ)
lmht-riot-cong-bo-gia-rp-moi-o-may-chu-viet-nam-cong-dong-tho-phao-vi-khong-qua-chenh-lech-trung-linh-thu

Các trang phục đã có sẵn trong tài khoản người chơi sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn số dư RP của tài khoản sẽ được điều chỉnh theo tỉ giá mới mà Riot tính toán.

– Hiện tại trên các máy chủ của Garena, 1.000 VNĐ = 53 RP*.

– Nhưng trên các máy chủ mới của Riot, 1.000 VNĐ sẽ có giá trị tương ứng 250 RP

Những thay đổi này sẽ chính thức thay đổi vào ngày 06/01/2023.

Trước thông báo vô cùng chi tiết của Riot, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cảm thấy yên tâm phần nào khi giá trang phục không thay đổi quá đột biến, vẫn có vài vật phẩm tăng giá nhưng cũng có nhiều thứ giảm giá so với trước. Đặc biệt, giá trị của các trang phục Thần Thoại, Huyền Thoại, Sử Thi sẽ được tính đúng theo các khu vực khác là điều mà game thủ cảm thấy hài lòng. Cụ thể, giá chính thức của các trang phục được chia thành 5 bậc cơ bản:

Tối thượng: 3250RP

Huyền thoại: 1820RP

Sử thi: 1350RP

Cơ bản: 975RP

Deluxe: 750RP

lmht-riot-cong-bo-gia-rp-moi-o-may-chu-viet-nam-cong-dong-tho-phao-vi-khong-qua-chenh-lech-skin

Các bạn đã sẵn sàng trải nghiệm tại “nhà mới” Liên Minh Huyền Thoại chưa? 

Theo dõi VEDC để cập nhật thêm những tin tức mới nhất về ngành eSports nhé!

Share:

Thẻ

Streaming service and media production

esports-studio-vedc-livestream-broadcast

Tournament livestream services; Livestream on multiple social networking platforms; Content and Media production; 3D Virtual Space/Stage/Background technology, etc.

– Tournament Livestream: request and design stream overlays; writing livestream scripts; Livestream on one or more platforms (Facebook, Youtube, …).

– Content and Media production: writing PR articles (business introduction articles, product introduction articles, news articles – events, standard SEO keyword articles); producing videos – images for social media.

– Producing internal publications: internal magazines; internal journal; enterprise capacity profile; Catalog; brochures; leaflets; poster; internal Facebook publications (creating fanpage content by topic – campaign, creating content for products – services required – running ads, producing banners – images for the page according to content content and following requirements of customers, seeding articles to pull interaction, consulting structure – content – images to refresh the website, designing monthly advertising banners).

– Producing voice clips: recording advertisements for products and services of enterprises; read advertisements for promotions and grand openings; read greetings to the telephone exchange, record music waiting for business; record advertising and broadcast speakers at stores, supermarkets, fairs, and trade centers.

– Video production: business introduction film; viral media videos; event videos; interview video.

– Application of 3D Virtual Space technology: brainstorm internal ideas; design, purchase templates related to 3D technology, accompanying 3D effects, apply 3D Virtual Space to the program – send 3D Virtual Space source to customers.

VEDC technical team has rich capacity and experience. Ensure good image quality Stream, stable transmission. All products that produce layouts and broadcast clips will be exactly the ideas that customers require with modern equipment, serving well the requirements of Broadcast.

When renting a green screen studio and modern equipment, there is a service to design the context according to the customer’s request. In addition, human resources conduct livestreams and talkshows according to customer needs. VEDC also has the service of applying 3D Virtual Space technology with professional 3D effects, designing 3D backdrops on demand.

VEDC promises to bring the best experience of products and services to customers.