blog image

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN LIÊN MINH HUYỀN THOẠI

Vào 9 giờ ngày 18/11/2022 cuộc chuyển giao lịch sử tựa game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã được diễn ra. Cộng đồng LMHT đã thực hiện “phi vụ chuyển nhà” chưa nhỉ? Nếu chưa VEDC sẽ hướng dẫn các bạn nhé, làm theo công thức dưới đây là xong rồi nè!

  • Bước 1: Hãy chuẩn bị một tài khoản Riot trắng (chưa chơi LOL/TFT) hoặc đã chơi LOL/TFT ở khu vực Đông Nam Á. Bạn có thể tạo ngay một tài khoản Riot mới ở trang account.riotgames.com.
huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-lmht-buoc-1
huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-lmht-buoc-2
  • Bước 3: Liên kết tài khoản Riot của bạn.
huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-lmht-buoc-3
  • Bước 4: Xác nhận liên kết. Trong thời gian này bạn vẫn có thể đăng nhập chơi LMHT ở Garena bình thường.
huong-dan-chuyen-doi-tai-khoan-lmht-buoc-4

Một số lưu ý:

  • Khuyến khích bạn nên liên kết tài khoản càng sớm càng tốt.
  • Vào đầu tháng 1 (chưa rõ ngày), LMHT sẽ tái phát hành trên máy chủ Riot và toàn bộ máy chủ Garena sẽ chính thức đóng cửa.
  • Tài khoản Garena và Riot bạn sử dụng chắc chắn không dính án phạt global ban nào.
  • Tài khoản Riot bạn sử dụng bắt buộc phải thuộc khu vực Việt Nam.
  • Tài khoản Riot của bạn không dính dữ liệu của LOL/TFT ngoài Đông Nam Á (ví dụ NA, EU…)
  • Bạn không cần những thông tin cũ để xác thực như lời đồn, bạn chỉ cần tài khoản và mật khẩu thôi.
  • Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, tài khoản Garena của bạn sẽ được unlink tự động khỏi tài khoản Riot.
Share:

Thẻ

Streaming service and media production

esports-studio-vedc-livestream-broadcast

Tournament livestream services; Livestream on multiple social networking platforms; Content and Media production; 3D Virtual Space/Stage/Background technology, etc.

– Tournament Livestream: request and design stream overlays; writing livestream scripts; Livestream on one or more platforms (Facebook, Youtube, …).

– Content and Media production: writing PR articles (business introduction articles, product introduction articles, news articles – events, standard SEO keyword articles); producing videos – images for social media.

– Producing internal publications: internal magazines; internal journal; enterprise capacity profile; Catalog; brochures; leaflets; poster; internal Facebook publications (creating fanpage content by topic – campaign, creating content for products – services required – running ads, producing banners – images for the page according to content content and following requirements of customers, seeding articles to pull interaction, consulting structure – content – images to refresh the website, designing monthly advertising banners).

– Producing voice clips: recording advertisements for products and services of enterprises; read advertisements for promotions and grand openings; read greetings to the telephone exchange, record music waiting for business; record advertising and broadcast speakers at stores, supermarkets, fairs, and trade centers.

– Video production: business introduction film; viral media videos; event videos; interview video.

– Application of 3D Virtual Space technology: brainstorm internal ideas; design, purchase templates related to 3D technology, accompanying 3D effects, apply 3D Virtual Space to the program – send 3D Virtual Space source to customers.

VEDC technical team has rich capacity and experience. Ensure good image quality Stream, stable transmission. All products that produce layouts and broadcast clips will be exactly the ideas that customers require with modern equipment, serving well the requirements of Broadcast.

When renting a green screen studio and modern equipment, there is a service to design the context according to the customer’s request. In addition, human resources conduct livestreams and talkshows according to customer needs. VEDC also has the service of applying 3D Virtual Space technology with professional 3D effects, designing 3D backdrops on demand.

VEDC promises to bring the best experience of products and services to customers.